joi, 9 iunie 2016

Documentele Sfintei MitropoliiLocurile Sfintei Mitropolii
Plan Borroczyn, 1847

Inventariu

De documentele moșiei Locul din prejurul Sfintei Mitropolii care se compune din pachetul cu No. 1 și care se trimite la Onor. Ministerul al Cultelor cu adresa No. 38 anului 1862 Mariu 14

7176 (1668) ianuarie 8 Hrisov al lui Radul Voevod către sfânta Mitropolie din Bucurescu pentru locul din prejurul Mitropoliei

7177 (1669) mai 11 Copie dupe hrisovul lui Antonie Voevod ce să află la mănăstirea Mihai Vodă adeverită de Teofan Igumenul

7249 (1741) fevr. 23 Porunca lui Costandin Nicolae Voevod pentru claca sătenilor ce sânt șezători pe moșiile sfintei Mitropolii

7249 (1741) april 18 Carte de blestem a lui Neofit Mitropolitul către Mahalagii din Mahalalele Archimandritului Golescu, Gorganul și alții ca să mărturisească adevărul pentru crucea lui Alexandru Vodă în ce locu este și crucea Doamnei Mircioai

7249 (1741) maiu 19 Carte de alegere a patru boeri pentru viele din dealul Bucurescilor ale Mitropoliei

7249 (1741) maiu 20 Carte de judecată a veliților boeri cu întărirea lui Costandin Nicolae Voevod pentru viile din dealul Bucureștilor ale Mitropoliei

7249 (1741) iulie 9 Porunca lui Constantin Nicolae Voevod către Matei Cantacosino marele ban și alții pentru moșiea din prejurul Mitropoliei

7249 (1741) iulie 22 Carte de hotărnicie pentru alegerea locului din prejurul Mitropoliei

7250 (1743) martie 2 Carte de hotărnicie a doi boeri pentru alegerea locului din prejurul Mitropoliei

7257 (1743) iunie 21 Porunca lui Mihaiu Racoviță Voevod către Neofit Mitropolitul Țării pentru cei ce vîndu vin și rachiu pe locurile sfintei Mitropolii

7257 (1743) sept. 20 Porunca lui Mihaiu Racoviță Voevod către Neofitu Mitropolitul Țării pentru oameni ce sînt șezători pe moșiea sfintei Mitropolii să nu aibă voe a vinde vin sau rachiu

7253 (1745) maiu 1 Carte de așezământ a boerilor Țării cu întărirea lui Costandin Nicolae Voevod pentru ca să plătească embatic cei ce ședu pe moșiele Sfintei Mitropolii

7256 (1748) apr. 1 Porunca lui Grigorie Gica Voevod către Neofit Mitropolitul pentru oamenii ce sânt șezători pe locul din prejurul sfintei Mitropolii din Bucureșci

1756 iunie 30 Porunca lui Costandin Nicolae Voevod pentru loculu din prejurul Mitropoliei

1785 fevr. 2 Anaforaea Mitropolitului Grigorie către Domnie pentru oameni ce ședu pe moșiile sfintei Mitropolii să nu fie liberi a vinde vin și rachiu

1806 sept. 8 Adressa Mitropolitului către Boerii Caimacami pentru călcarea ce se face locului din prejurul Mitropoliei cu facerea gardului vecinilor

1806 sept. 20 Zapisul lui Nicoli către Iconomul sfintei Mitropolii, pentru embaticuri

1827 fără Harta locului din prejurul Mitropoliei

Fără Foiță de oameni care au fostu față la citirea cărții de blestem a Mitropolitului pentru locul din prejurul Mitropoliei

1845 apr. 10 Planul locului de sub dealu cei zice și locul de la Șuțache făcute de Dnu. Gheorghe Stravolca hotarnicu și ingineru


Locul Mitropoliei, ing. Stravolca, 1845
Sursa: ANR, fond Planuri, jud. Ilfov, 79

Peste totu două zeci bucăți documente

Secretaru Gr. N. Mano

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar 31/1861

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu